ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 5
tel: ++ 385 1 6525 044
++ 385 1 6525 048
fax: ++ 385 6525 054

peal@zg.t-com.hr

 

 

 • sistemi za protukorozivnu zaštitu
 • šprice za zračno nanošenje boja, lakova i lazura različitih izvedbi i izbora diza
 • airless-sistemi za nanošenje boja, lakova, lazura
     - klasični - 100% airless
     - air mix - 80% airless, 20% zrak
 • membranske pumpe
 • izvedba kompletnih postrojenja, kabina za odmašćivanje, sušenje, lakiranje, pečenje i transport proizvoda
 • filteri

  RUČNE
  ŠPRICE

  FILTERI

  AUTOMATI ZA LAKIRANJE