ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 5
tel: ++ 385 1 6525 044
++ 385 1 6525 048
fax: ++ 385 6525 054

peal@zg.t-com.hr

 

 

Pneumatski ručni alati
za drvnu industriju i građevinarstvo
s klamericama do dužina 100 mm i čavlima do dužina 160 mm