ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 5
tel: ++ 385 1 6525 044
++ 385 1 6525 048
fax: ++ 385 6525 054

peal@zg.t-com.hr

 

alati za pakiranje - zatvaranje kartonske ambalaže s klamericama, pričvršćivanje drvnih elemenata, sve vrste pneumatskih ručnih i mehaničkih alata