ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 5
tel: ++ 385 1 6525 044
++ 385 1 6525 048
fax: ++ 385 6525 054

peal@zg.t-com.hr

 

MONTAŽA I SERVIS

Montaža:

 • Hidraulički zatvarači
 • Geze automatska vrata
 • Sklopive staklene stijene
 • Centrale za odimljavanje
  PEAL d.o.o. Prilaz I. Visina 5

Servisi za sve alate i opremu:

 • Peal, Zagreb, Prilaz I. Visina 5
  Tel.: 01/6525 044, 6525 048
  Fax: 01/6525 054
  Servisi PEAL:
  01 6525 044
  098 472 497
  098 274 723
  098 432 127


 • Gardenos, Osijek, Gradačka 3
  Tel./fax: 031/503 242